New Mattress Arrived !!! ที่นอนใหม่ล่าสุดจาก Midas ราคาเริ่มต้น 4,890 บาท และรับฟรี หมอนหนุนและหมอนข้างตามขนาดที่นอน

New Mattress Arrived !!! ที่นอนใหม่ล่าสุดจาก Midas

    No.

ที่นอนรายการ

ขนาด

ของสมนาคุณ

ราคาพิเศษ

1

ที่นอน Midas รุ่น Austin

6 ฟุต

หมอนหนุน 2 ใบหมอนข้าง  2 ใบ

6,290 .-

5 ฟุต

หมอนหนุน 2 ใบหมอนข้าง  2 ใบ

5,990 .-

3.5 ฟุต

หมอนหนุน 1 ใบหมอนข้าง  1 ใบ

4,890 .-

2

ที่นอน Midas รุ่น Boston Pus

6 ฟุต

หมอนหนุน 2 ใบหมอนข้าง  2 ใบ

12,990 .-

5 ฟุต

หมอนหนุน 2 ใบหมอนข้าง  2 ใบ

11,990 .-

3.5 ฟุต

หมอนหนุน 1 ใบหมอนข้าง  1 ใบ

8,990 .-

3

 ที่นอน Midas รุ่น Morning

6 ฟุต

หมอนหนุน 2 ใบหมอนข้าง  2 ใบ

8,590 .-

5 ฟุต

หมอนหนุน 2 ใบหมอนข้าง  2 ใบ

7,990 .-

3.5 ฟุต

หมอนหนุน 1 ใบหมอนข้าง  1 ใบ

7,590 .-

New Mattress Arrived !!! ที่นอนใหม่ล่าสุดจาก Midas - Austin

New Mattress Arrived !!! ที่นอนใหม่ล่าสุดจาก Midas - Boston Plus

New Mattress Arrived !!! ที่นอนใหม่ล่าสุดจาก Midas - Morning

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ฯ กำหนด

  1. สำหรับการสั่งซื้อทางออนไลน์เท่านั้น
  2. จัดส่งฟรีเฉพาะในประเทศไทย
  3. รับของแถมตามรุ่นที่นอนและขนาดของที่นอน
  4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้

สั่งซื้อเลย (Buy Now)

1. ที่นอน Midas รุ่น Austin

2. ที่นอน Midas รุ่น Boston Pus

3. ที่นอน Midas รุ่น Morning