รับบัตรเครดิตเงินคืนสูงสุด 18%

 • ช้อป 10,000 - 19,999 บาท/เซลล์สลิป รับบัตรเครดิตเงินคืน 200-
 • ช้อปตั้งแต่ 20,000 ขึ้นไป/เซลล์สลิป รับบัตรเครดิตเงินคืน 500-
 • ช้อป 50,000 ขึ้นไป/เซลล์สลิป + คะแนนเท่ายอดซื้อ รับบัตรเครดิตเงินคืน 18%
เงื่อนไข

 1. ลูกค้าต้องส่ง SMS ลงทะเบียน เพื่อรับบัตรเครดิตเงินคืน (SMS 3 บาท) (เลือกลงทะเบียน SMS เพียงแบบเดียวเท่านั้น)
  • ไม่ใช้คะแนนสะสม (Tier 1,2) พิมพ์ BLB1 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712922
  • ใช้คะแนนสะสม (Tier 3) พิมพ์ BLB2 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712922
 2. Tier 1 และ 2 จำกัดเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/บัญชีบัตร ตลอดรายการ
 3. Tier 3 จำกัดเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท/บัญชีบัตร ตลอดรายการ
 4. ต้องแลกคะแนนสะสมเต็มจำนวนตามมูลค่าสินค้า แลกบางส่วนไม่ได้
 5. ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชีภายใน 90 วันหลังจบรายการ
สำหรับการผ่อนชำระ 0% นาน 4 , 6 , 10 เดือน

 • ผ่อนนานสูงสุด 10 เดือน รับบัตรเครดิตเงินคืนสูงสุด 14%
 • ผ่อนครบทุก 20,000 บาท รับเงินเครดิต 400-
 • ผ่อนตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป + คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ รับเงินเครดิตคืน 14%
Notes

 • จำกัดเงินคืนสูงสุด 14,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการ
 • กรณีแลกรับเงินเครดิตคืน 14% ลูกค้าต้องส่ง SMS โดยพิมพ์ BLTB เว้นวรรคตามท้ายด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712922 (รอข้อความตอบรับจากระบบ ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท)
เงื่อนไข

 1. ผ่อน 0% นาน 4 เดือน เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000 ขึ้นไป
 2. ผ่อน 0% นาน 6 เดือน เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 ขึ้นไป
 3. ผ่อน 0% นาน 10 เดือน เมื่อซื้อสินค้าครบ 40,000 ขึ้นไป
 4. จำกัดรับบัตรเครดติเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการ
รหัสสินค้าสำหรับการทำรายการผ่อนชำระ ดังนี้

 • ผ่อน 4 เดือน รหัสสินค้า 900404
 • ผ่อน 6 เดือน รหัสสินค้า 900406
 • ผ่อน 10 เดือน รหัสสินค้า 900410