อาชีพนักนอน

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเข้ารอบแรกในการคัดเลือก "นักนอน" ทั้งหมด 20 ท่าน

27/12/2564 | 300541 Eiw

ประกาศผลรอบแรก 
📌 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น "นักนอน"
ในรอบแรกทั้งหมด 20 ท่านมีดังนี้ 🎉🎉

1. คุณฐิตานนท์ อนันต์รัตนวิมล 11. คุณปริญญา อุทโธ
2. คุณวรัญชัย ลีอังกูรอักษร 12. คุณณัฐรินทร์ กิจอัครธนานนท์
3. คุณภัทชา ปรังพันธ์ 13. คุณศจิกา โชคะสุต
4. คุณณัฐนันท์ พรหมสวรรค์ 14. คุณปรียาภัทร์ ภูดิศอธิพันธ์
5. คุณภัษฎาพร เกียรติเสรีกุล 15. คุณกรกฤต ชวนะโรจน์ฤทธิ์
6. คุณณฐพร พันสี 16. คุณจรินทร์ทิพย์ ชมสุวรรณ
7. คุณอัศวพัทธ์ อัศวธีรากุล 17. คุณกวินธร แสงสาคร 
8. คุณจิณณวัตร ช้อยคล้าย 18. คุณสาโรจน์ บุญมี
9. คุณหทัยชนก เทศแย้ม 19. คุณลิปิกร สุวรรณธรรมา
10. คุณธนัฏฐา ศิริณรงค์ชัย 20. คุณสกลชัย จิระวาณิชย์กุล


.
🥳 ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 20 ท่านตามรายชื่อที่ปรากฏ โดยทางทีมงานจะทำการติดต่อกลับไปภายใน 48 ชั่วโมง
เพื่อแจ้งรายละเอียดการคัดเลือก "นักนอน" ตัวจริงในรอบสุดท้ายเพียง 9 คน 
.
👉 และเราจะกลับมาประกาศผลอีกครั้ง สำหรับ "นักนอน" ตัวจริง..ตัวแทนคนไทยทั้งประเทศ ในวันที่ 12 มกราคม 2565 
.
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และลงสมัครในแคมเปญ "นักนอน" ในครั้งนี้ โดยสามารถติดตามข่าวสารจาก Mattress City อย่างใกล้ชิดได้ที่ https://mattresscity.co.th/
----------
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 097-956-9917 
(ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 09:00-18:00 น.) 
.
.
#mattresscity #mattresscityth #นักนอน